F.v. Turid Willumstad, Mari Hulleberg og Lars Evjenth

 

Prosjektleder Mari Hulleberg, flankert av Sørfolds ordfører og varaordfører. De ønsker henne velkommen i jobben og ser fram til kreativt samarbeid.

Bodø, Fauske og Sørfold kommuner smarbeider om prosjektet

På sakskartet i  samme møte sto oppnevning av representanter til styringsgruppe for prosjektet.

Her ble ordfører Lars Evjenth valgt som representant, med varaordfører Turid J. Willumstad som vararepresentant.

Også kommunene Bodø og Fauske har oppnent sine representanter til styringsgruppa.  Disse tre kommunene deler Sjunkhatten nasjonalpark og er sammen om prosjektet.

De tre hovedinnfallsportene er Fridalen, Vatnlia og Røsvik, én i hver kommune.

I neste uke skal styringsgruppa ha sitt første møte.

– Det blir veldig bra å få en retning å jobbe mot, og noen konkrete rammer og signaler i tillegg til stillingsbeskrivelse og planverk, sier Mari Hulleberg.

Informasjon kan gjøres barnevennlig

27-åringen har mastergrad i naturbasert reiseliv fra Universistetet i Ås, og har bodd i Bodø i to år. Opprinnelig er hun fra Ringsaker.

Nå har hun kontor på Fauske.  Jobben er en prosjektstilling foreløpig for et år, og hun startet 18. april i år.

–  De første ukene har gått til å sette seg inn i planer og bakgrunnsstoff og bli kjent i kommunene, sier Mari.

Sjunkhatten skal være Barnas nasjonalpark. Hvordan kan man få til dette?

–  I fylkesdelplanen er det listet opp en del mulige tlitak, blant annet å tilrettelegge stier for barn.  Informasjon og skilting kan også gjøres barnevennlig, sier hun.

Vil smarbeide med  lokale aktører

Båtforeningen i Røsvik har i mange år arbeidet for å få realisert en småbåthavn.

Samme dag som Mari informerte i kommunestyret, hadde hun møte med en representant fra båtforeningen, for å diskutere hva de kan samarbeide om.

–  Jeg vil også ta kontakt med skolen i Røsvik med sikte på samarbeid, sier Mari Hulleberg.