Ordfører Lars Evjenth overrakte Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til Øystein Vedal under kommunestyremøte i Røsvik 25. oktober.

Hans varemerke er kvalitet

Etter overrekkelsen takket Vedal for gaven.

–Det er et veldig godt arbeidsmiljø ved Røsvik skole, og Sørfold kommune er en god arbeidsgiver, sa 63-åringen blant annet.

Da Øystein Vedal ble ansatt ved Røsvik skole 1. august 1978, hadde bygda trevarefabrikk, bank, tre butikker og fergeforbindelse til Steigen.

Den samfunnsengasjerte læreren ble raskt en del av det pollitiske miljøet i bygda, der utbygging av Sørfold sykehjem var en av de viktige sakene.

På denne tida var Røsvik såkalt virkemiddelskole. Gjennomtrekken og andelen ufaglærte lærere var stor, og her ble Vedal en svært viktig lærer som sto for kvalitet og kompetanse.

Og kvalitet har vært hans varemerke i alle år.

Utallige turer til Rago med elever

–Øystein er sterkt delaktig i at Røsvik skole har vært og er en god skole. Han er en allmennlærer av den gode, gamle sorten – som kan undervise i mange fag.

Hans interesse for naturen, og  for å videreføre gamle tradisjoner og teknikker, kombinert med praktisk sans, har skolen og lokalsamfunnet stor glede av.

Øystein var for eksempel sterk delaktig i skolens arbeid med å rydde fram Røsvik kystfort.

Og han er en sterk pådriver for at elevene skal få smaken på friluftsliv.

Han vet neppe selv hvor mange ganger han sammen med andre lærere har vært i Rago nasjonalpark med elever. Uten Øystein ville mange av disse turene ikke blitt gjennomført, sa ordfører Lars Evjenth i sin tale.

En kjernekar

Som person beskrives Øystein som en lun og raus person, med en god historie og replikk på lur.

– Alle som kjenner deg vil hevde at du er en veldig rettskaffen person med en sterk sosial samvittighet og forståelse. Det er ikke vanskelig å gi deg merkelappen kjernekar.

Det er med stolthet Sørfold kommune nå overrekker deg medaljen for lang og tro tjeneste. Et synlig bevis på en innsats det står respekt av.

Takk for 40 år ved Røsvik skole!  Vi gratulerer deg på det varmeste med markeringen, sa ordfører Lars Evjenth til jubilanten som fortsatt jobber ved skolen.