Var med fra start da legekontoret ble kommunalt

Randi begynte å jobbe som legesekretær i 1977 hos lege Johnny Berg.  Etter få år ble legekontoret kommunalt, og Randi fulgte med.

I alle år siden den gang har hun jobbet ved legekontoret på Straumen, bortsett fra et år ved Sørfold eldresenter mens hun tok utdanning som legesekretær.

–Du har vært med på utviklingen fra tiden med utekontor i Røsvik og på Nordsia, hvor det ble brukt legeskyssbåt for å komme frem til pasienter som var bosatt ute i fjorden, og frem til dagens modell hvor alt er samlet på Straumen.

Dette sa kommunedirektøren i sin tale til Randi Lind.

Tryggheten for alle nye kolleger

Han pekte også på den store respekten hun nyter, både blant kolleger og pasienter.

Og ikke minst at hun har hatt ansvar for mange ting. Både regnskap, elektroniske journalsystemer, avtalebøker og betalingsterminalen.

–Du har sørget for opplæring av ansatte og vært tryggheten for alle de nye. Du er en uuttømmelig kilde til kunnskap. Det er nesten som et lite bibliotek hvor man bare kan bla til man finner det man trenger om å drifte et legekontor, sa Holtedahl.

Randi er nå pensjonist, men er inne som vikar og har fortsatt kontakt med arbeidsplassen og kollegene. Dermed kan hun fortsatt dele av sin kunnskap.

Under årets julelunsj på Rådhuset mottok hun Medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel, for sin innsats gjennom 43 år for Sørfold kommune.

Vi gratulerer!

Medalje til Randi Lind