F.v. rektor Arne-Harry Nilsen, Karin Hilde Heian, Ann Katrin Sætrevik og rådmann Stig Arne Holtedahl, som overrakte medaljer.

Utdeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til de to lærerne var lagt til skoleavslutningen ved Nordsia oppvekstsenter, der begge har hatt sitt virke fram til nå.

Nå har de valgt pensjonisttilværelsen.

Alltid først på jobb

Karin Hilde Heian kan se tlibake på 41 år som lærer i Sørfold kommune.

I mange år var hun rektor på Hestvik skole, senere ble hun rektor ved Leirfjorden skole.

I tilleegg har hun vært lærer ved Mørsvik skole, og nå de siste årene ved Nordsia oppvekstsenter.

Karin har undervist på de fleste klassetrinn, de siste årene som kontaktlærer for 5.- 7. klasse. Hun har bred fagkompetanse med engelsk som et av hovedområdene.

–Karin er er et arbeidsjern av de sjeldne, og har nesten uten unntak vært først på jobb hver morgen i alle år.  Alltid med nykokt kaffe til kollegene, forteller Arne-Harry Nilsen.

–Hun har alltid vært ambisiøs og godt forberedt, og en lojal medarbeider. Utenom skolen er hun svært aktiv i mange sammenhenger, og får neppe kjedelige dager som pensjonist, sier Nilsen.

I forbindelse med nedleggelsen av Hestvik skole i 2002 laget vi et intervju med Karin i Turbinhjulet, som var Sørfold kommunes informasjonsavis i mange år. Dette inervjuet har vi scannet inn, og du kan lese det her:

Med Hestvik skole inn i solnedgangen.

Språkmektig og kulturinteressert

Den andre som fikk medalje var Ann Katrin Sætrvik.

Hun har i hovedsak arbeidet ved Leirfjorden skole, som nå er Nordsia oppvekstsenter.

Ann Katrin har undervist i mange fag og på mange klassetrinn, blant annet i spansk og tysk.

Det siste året var hun kontaktlærer for 8.- 10. klasse.

Hun beskrives som et stå-på-menneske med mange kreative idéer.

Og kreativiteten har også kommet til nytte i en rekke forestillinger i skolens regi, der hun ofte har vært primus motor. Nevnes må også hennes innsats for biblioteket, der hun var ansvarlig for både skolebiblioteket og folkebibliotekets filiial. Hun har også vært en aktiv forkjemper for litteratur i skolen i alle år.

Som nevnt har både Karin Hilde Heian og Ann Katrin Sætrevik fåttt kulturpris for Sørfold.

Sætrevik fikk sin i 2016, og her linker vi til nyhetsartikkkelen om dette:

Kulturpris til Ann Katrin.

Vi gratulerer begge med medaljen, takker for innsatsen for Sørfold kommune og ønsker dem lykke til i neste kapittel av et aktivt liv.