Bildet: Ingvald Sørfjord med medaljen for 32 års tjeneste for Sørfold kommune.

Var med fra første spadetak på Lakselva

I april 1986 ble Ingvald Sørfjord ansatt ved kulturkontoret som vedlikeholdsarbeider for idrettsanleggene. 

Dette var en nyopprettet stilling, som kom fordi kommunen hadde fått driftsansvar for et nytt anlegg: Verdens nordligste oppvarmede fotballbane Lakselva idrettsanlegg, som den gang var grusbane.

(Verdensrekorden gjelder antakelig ikke i lenger)

Men den egentlige starten var enda tidligere.

–  Jeg var med fra første spadetak på Lakselva. Da jobbet jeg på Elkem, men hadde permisjon fra den vanlige jobben for å delta i anleggsarbeidet, forteller 64-åringen som nå har valgt å bli pensjonist.

Kulturarbeider

De første årene, da han var den del av kulturetaten, bød på svært varierte arbeidsoppgaver. Og ikke bare idrett.

– Jeg husker for eksempel en gang kultursjefen og jeg kjørte rundt og hentet kunst som skulle stilles ut på ungdomshuset ved siden av Kobbelv vertshus i forbindelse med åpningen av ny E6 rundt Leirfjorden i juli 1986.

Vi var blant annet hos Dag Rønnebu i Røvika og hos Nils Arntsen i Røsvik, og brukte dagen på å sette opp utstillinga, sammen med Evelyn Scobie som den gang bodde på Strøksnes, sier Ingvald.

Og han har hentet musikere og artister på flyplassen og hatt tilsyn med krigsminnesmerkene - for å nevne noe.

Men det meste av arbeidsinnsatsen handlet om idrettsanlegg og fysisk aktivitet.

Turstier, ferieklubb og tråkkemaskin

Kristian Amundsen, som i dag leder Fauna på Fauske, var Sørfolds første ungdoms – og idrettsleder. Det nøyaktige årstallet husker vi ikke helt, men det må ha vært mot slutten av 1980-tallet eller like etter 1990.

– Da var jeg med på ferieklubben hver sommer, med klatring og turer og litt av hvert.

Og da vi skulle merke turstier, var jeg rundt hos grunneierne og fikk tillatelse, sier Ingvald.

Senere ble vaktmesterkorpset i Sørfold kommune opprettet og lagt til teknisk etat, og alle vaktmesterstillinger ble samlet der. Slik er det fortsatt, men nå heter det enhet teknisk/næring, der vaktmesterne er en del av vedlikeholdsavdelingen.

Ingvald kjørte tråkkemaskinen i løysløypa i mange år, og beholdt et spesielt ansvar for idrettsanleggene også etter at stillingen ble flyttet til teknisk.

Han har også hatt et annet hjertebarn i mange år: Utkjøring av hjelpemidler til eldre

–  Jeg har vært på utrolig mange hjemmebesøk, og dette har vært givende.

Etter at Roald Larsen gikk av med pensjon for et par år siden, har Ingvald vært formann for de andre vaktmesterne.

Oppofrende innsats

Steinar Strand har jobbet mange år i nært samarbeid med Ingvald.

–  I går snakket jeg med årelang høvding Roar Blom i Nordland fylkeskommune, som også blir pensjonist nå.

Til ham sa jeg at nå slutter to personer som har hatt stor innflytelse på friluftsliv og fysisk aktivitet i Sørfold kommune. Den ene var han, og den andre jeg tenkte på var Ingvald.

Ingvald har kjennskap til det meste som rører seg, og vil bli savnet for sin oppofrende innsats for sitt fagfelt, sier Steinar Strand, som er folkehelsekoordinator og idrettsleder.

Ingvald og Steinar

–Takk for enestående innsats for idrett og anlegg, sier Steinar Strand til Ingvald Sørfjord.

Vil savne kollegene

Sørfjord sier at han har trivdes godt i alle år i Sørfold kommune, og han har aldri gruet seg eller syntes det var tungt å gå på jobb.

Og innrømmer at han vil savne både jobben og kollegene.

–  Men alt har sin tid.

Med hus i Leirfjorden vil jeg ikke mangle noe å holde på med.

Og jeg er glad i både hav og fjell og går mye på tur med hunden, sier Ingvald Sørfjord.

Medalje Ingvald Sørfjord

Vi gratulerer, og takker for innsatsen.