En elgku ble påkjørt nord for Trengsel bru 30. januar. Slik så bilen ut etter sammenstøtet. Foto: Sørfold kommune/Gerd Bente Jakobsen.

10 påkjørsler i januar

Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen opplyser at det har vært fire elgpåkjørsler i Sørfold i løpet av et par dager.

Påkjørslene har medført store materielle skader og tre døde dyr til nå.

Fredag morgen ble det iverksatt ettersøk etter en elg som ble påkjørt ved den tidligere flisterminalen sør for Straumen.

I januar til nå har det vært 10 påkjørsler. Seks av disse elgene er avlivet eller er døde på stedet.

Vi anmoder alle bilister om å senke farten og kjøre etter forholdene.

–  Vær ekstra oppmerksom ved Rebosnes, der det går en elgkalv igjen alene etter at moren ble påkjørt, sier Gerd Bente Jakobsen.

Gi beskjed til politiet på tlf. 02800, hvis du kjører på et dyr.

Politiet tar kontakt med de lokale ettersøksjegerne.