Skal opparbeides for fremtidig produksjon av settefisk

Sisomar Smolt  er et heleid datterselskap av Sisomar. De har kjøpt tomt med gnr/bnr 57/4 av Elkem Salten Verk.

Tomten er på ca. 53 mål og ligger mellom Sisomar og Lakselva, den avgrenses i sørlig del av fylkesveien til Røsvik og nordlig del mot Sisoflortomten.

Tomten er en råtomt som skal opparbeides for fremtidig aktivitet innenfor produksjon av settefisk i det nye selskapet.

Arealet er gjerdet inn

Opparbeiding av tomten innebærer at deler av arealet skal sprenges ned til kote’ 6 med undersprenging til kote’ 3,5 og deler skal fylles opp til kote’ 4-5 på sikt.

Arealet som skal bearbeides er gjerdet inn, når sprengning skal foregå vil det bli satt vakter for å hindre trafikk/ferdsel innenfor sikkerhetssonen.

Planlagt oppstart med sprengning på tomten er torsdag 1. juni.

Sisomar Smolt har signert kontrakt med Salten Entreprenør & Eiendom som utførende entreprenør for å gjennomføre oppdraget.

Det er daglig leder Jon Meisfjord i Sisomar AS som opplyser dette.