Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til barnevernstjenesten

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Opplysningsplikt til barnevernet

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barneverntjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige ansatte har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Offentlig ansatte som gir melding til barneverntjenesten i henhold til sin meldeplikt, kan ikke velge å være anonym.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Telefon:55553333
Postadresse:Rådhuset, 8226 Sørfold
Besøksadresse:NAV Sørfold, Rådhuset

Kontaktpersoner

Navn:Gunnbjørg Olufsen
Tittel:Leder helse og velferd
Telefon:75 68 50 00
Epost:gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2020-09-03 11:17