Vil prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter

Søknader behandles fortløpende, så det lønner seg å søke tidlig.

Det skal søkes via

Regional Forvaltning, der ligger også nærmere informasjon.

Formålet med ordningen er

  • økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet.
  • motvirke uheldige konsekvenser som permittering som følge av koronasituasjonen.

For 2022 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter i Nordland fylke innen spesielt utsatte bransjer som opplevelsesnæringene, herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien.

Dette utelukker ikke at andre bransjer kan søke.

Maksimal støtte er 200.000

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak i inntil 26 uker per deltaker. BIO-ordningen kan ikke erstatte Lånekassens ordninger.

Fylkeskommunen støtter normalt inntil 70 % av de totale kostnadene. Fylkeskommunen kan maksimalt støtte kr 200 000,-.

Egenandel må utgjøre minst 30 % av de totale kostnadene. Som egenandel godkjennes både kontante midler og eget arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: inntil kr 700,- pr. time. Dette skal dokumenteres med timelister i rapporteringen.