Refleksvettaksjon i Røsvik

Fra Røsvik skoles refleksvettaksjon i januar i år, der gatelysene ble slokket mens aksjonen pågikk. Her står det en person ved siden av bilen, men han vises ikke.  

Skole-hjem-gruppa fikk 5.000 kroner over trafikksikkerhetsmidlene. til denne aksjonen. Foto: Røsvik skole.

Holdningsskapende arbeid kan få støtte, ikke fysiske tiltak

Midlene kan ikke brukes til fysiske tlitak som gang- og sykkelveger, busslommer etc., men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager m.m.

Her er noen eksempler på tiltak som kan få støtte:

  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens eller skolens regi
  • Refleksdag
  • Valgfag trafikk
  • Sykkelopplæring
  • Sykkelløp

Søknad med kort beskrivelse av planlagte tiltak og kostnadsoverslag sendes på e-post til

 firmapost-nord@vegvesen.no

eller med vanlig post til:

Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist: 10. mars 2017.