Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Generelt

Oppdatert: 2020-05-08T12:01:58.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Investeringer i frukt- og bærdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Investeringer i gjødsellager

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Det er også kommunen som vurderer prosjektrapporten og ferdigstilling av prosjektet.

Når du søker er du pliktig til å gi all informasjon som kommunen eller Innovasjon Norge trenger, samt bokføring, korrespondanse og opptegnelser som angår tilskuddet.

Skjema