Skogeiere kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

  • skogkultur og kvalitetsutvikling
  • miljøtiltak
  • nybygging og ombygging av skogsveier
  • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
  • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
  • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Dette er statlige midler som forvaltes av kommunen. Og ordningen har ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Mer om ordningen

Kommunal støtte til opparbeiding av skogsveger

Sørfold kommune forvalter også kommunale midler til opparbeiding av skogsveger. For disse midlene er det søknadsfrist 25. april.

For nærmere opplysninger om begge ordninger: Kontakt næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknader som gjelder kommunal støtte til skogsveger sendes post@sorfold.kommune.no eller Sørfold kommune, 8226 Straumen.