Nullvisjonen

Formålet med ordningen er å bidra til å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet, og i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Både holdningsskapende og fysiske tiltak kan få støtte

Tilskuddsordningen retter seg mot trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager.

Tilskudd kan blant annet gis til:

  • kampanjer, materiell, kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid
  • fysiske tiltak på trafikkarealer eller tilstøtende områder.

Tilskudd skal ikke finansiere:

  • lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
  • prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Mer om samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhet.

Sørfold fikk status som Trafikksikker kommune i juni 2022.

Les mer om hva dette går ut på.