Elisabeth Laksosnes

Elisabeth Laksosnes er leder for NAV Sørfold og sentral i kommunens arbeid med asylsøkere og flyktninger.

Hun håper mange av kommunens innbyggere melder sin interesse for å være representanter.

Mottak for enslige mindreårige i Røsvik

Nord-Norsk Mottakssenter AS er tildelt kontrakt for drift av 30 plasser for enslige mindreårige i Sørfold kommune. Det vurderes å øke kapasiteten til 40 plasser, og mottaket vil holde til i de tidligere lokalene til Røsvik Bo- og behandlingssenter.

 Asylsøkerne vil være i alderen 15-18 år.

Barna vil være på mottaket i Røsvik inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås.

Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Sørfold kommune

Til å følge barna til lege, sykehus og offentlige kontorer trengs voksne representanter.  Det er Fylkesmannen i Nordland som oppnevner representanter.

Oppdraget godtgjøres etter faste satser. Opplæring vil bli gitt.

Dersom du synes dette er interessant, ber vi deg kontakte Fylkesmannen i Nordland på telefon 75 53 15 00 eller e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

Representanten skal tale barnas sak

Én voksen kan godt være representant for flere barn/ ungdommer, dette vil være en fordel for de ulike instansene, som da vil få færre å forholde seg til.

Representantene skal være juridisk ersattter for foreldrene, og de skal tale barnets sak i forhold til utlendingsmyndigheter, skole, helsevesen, omsorgssenter m.m.

Man bruker telefontolk

–  Men hva med språk og  behov for tolker? Vi retter spørsmålet til Siv Anita Myhre (bildet under).

Hun er rådgiver i sosial- og vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen  i Nordland, og vil sammen med kollega Kirsti Mentzoni følge opp representantene.

Siv Anita Myhre

– Representanene bestiller telefontolk hos tolkebyrå. Hver representant får et tolkebudsjett på 3.800 kroner pr. oppdrag, og tolkebyrået sender faktura direkte til oss, opplyser Siv Anita Myhre.

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Nordland:

Hva er en representant?