Det er båndtvang mellom 1. april og 20. august

Hunden må alltid være i bånd mellom 1. april og 20. august.

Hensyn både til vilt og beitedyr

–  Båndtvangen er viktig å overholde både i forhold til vilt og bufe, understreker Gerd Bente Jakobsen.

Organisasjonen Norsk Sau og Geit har en holdningskampanje når det gjelder båndtvang.

–  Det er ikke alltid like lett å forstå mekanismene bak hund som jager eller angriper bufe og vilt.  Her eksisterer det ofte et gap mellom kunnskap om hundens atferd og instinkter, og forståelsen for at ens egen hund kan agere slik.

Hundeeier har ansvaret

I utgangspunktet kan alle hunder angripe, og med denne forutsetningen er derfor båndtvang gjeldende for alle hunder mellom 1. april og 20. august.

Det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden er tilstrekkelig sikret i denne perioden, slik at uheldige situasjoner ikke oppstår, skriver Norsk Sau og Geit i et brev som er sendt til en rekke instanser.