Med dette vil Sørfold kommune minne innbyggerne om at det i forbindelse med bruk av fyrverkeri ved årets nyttårsmarkering vil være særlig stor fare for gressbrann.

Dette som følge av tørr vinter uten snø, som gir store mengder tørt gress. Dette kan lett antenne dersom fyrverkeri kommer i kontakt med gresset.

I tillegg vil vind kunne bidra sterkt til at brann med spredning kan oppstå.

Vi ber dere derfor vise stor aktsomhet ved bruk av fyrverkeri, og ønsker alle et godt nytt år.