Uavhengig ressursperson med taushetsplikt

Regjeringen har bestemt at alle landets fylker skal ha sitt eget mobbeombud, og Fylkestinget i Nordland har fulgt opp dette. Ordningen kom i gang 1. august 2018.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Lasse Knutsen er mobbeombud i Nordland

Mobbeombudet er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

 Hva gjør mobbeombudet?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Veileder og bistår i å løse utfordringer
  • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
  • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
  • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

Kontaktinformasjon til mobbeombud Lasse Knutsen:

Tlf. 75 65 04 86, mobil 911 23 236

e-post:  lasknu@vgs.nfk.no

eller:  mobbeombudet@nfk.no