Ekstra viktig å bruke refleks

Uværet har gått hardt ut over gatelysene langs deler av fylkesvei 539 gjennom Straumen.

Det er mørkt fra brua i Straumen sentrum og videre til avkjørsel Haugåkerveien.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune opplyser at arbeidet med feilsøk og utbedring av gatelysene vil starte mandag 14. januar.

Vi ber alle myke trafikanter være ekstra påpasselig med å bruke refleks før gatelysene er reparert, samtidig oppfordrer vi bilister om å kjøre aktsomt.