Bildet: Fornøyde samarbeidspartnere for utbygging av bredbånd i Mørsvikbotn og Kobbvatn: F.v. næringssjef Gerd Bente Jakobsen, ordfører Gisle Hansen og prosjektleder i Nord-Salten Kraft AS Frode Tiltvik.

Mulig også for nye interessenter å knytte seg til

–  Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av utbyggingen, og at den også har ført til økt bredbåndsutbygging i områder som ikke var omfattet av avtalen, sier Gisle Hansen.

Nord-Salten Kraft AS (NSK) vant anbudskonkurransen om utbygging av bredbånd i Mørsvikbotn og Kobbvatn. I disse områdene fikk potensielle kunder tilbud om fiberbredbånd.

En var imidlertid avhengig av at tilstrekkelig antall interesserte meldte seg, slik at prosjektet ble økonomisk gjennomførbart. Etter møter med innbyggerne og avtaler om dugnad, ble det klart at NSK kunne gjennomføre prosjektene.

Tilskudd fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og Sørfold kommune til utbygging i områder med dårligst tilgang på bredbånd, ga også Nord-Salten Kraft AS mulighet for å gi tilbud om bredbånd til interesserte i tilstøtende områder, som Sildhopen, strekningen Storeidet til Håkjerringnes og Kobbelveid.

Stor interesse fra innbyggerne, og betydelig dugnadsinnsats, har gitt bredbåndstilknytning også der.

–  Selv om vi nå har avsluttet utbyggingsprosjektet i disse områdene, er det fremdeles mulig for interesserte i områdene, å ta kontakt for å få lagt inn bredbånd, sier Frode Tiltvik i Nord-Salten Kraft AS.

Jobben fortsetter

Sørfold kommune har høsten 2019 inngått kontrakt med Telenor Norge AS om utbygging av bredbånd i Nordfjord og Bonådalen. Utbyggingen i disse områdene skal være ferdigstilt sommeren 2020.

–  Da er det klart for arbeid med nye prosjekt.

Bredbåndsdekningen er langt fra tilfredsstillende i hele kommunen ennå, så jobben med dette må fortsette, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.