Så mange tilhørere som dette hører med til sjeldenhetene i kommunestyret. Men alle møtene er åpne for publikum.

Bildet er fra informasjonsmøte 10. januar, som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen. Noen av medlemmene i kommunestyret sitter i forgrunnen. Foto: Saltenposten/ Arild Bjørnbakk.

Tidligere har kommunestyremøtene som regel vært lagt til dagtid. Denne våren blir det flere møter på ettermiddagstid.

Finansiering av omsorgsboliger på Straumen er en av sakene som skal behandles når kommunestyret møtes 25. januar kl. 17.00

Innkalling til kommunestyret 25. januar

Informasjonsmøte positivt mottatt

10. januar inviterte kommunestyret til åpent informasjonsmøte om vanskelige saker i Sørfold som har vært mye i media i 2017.  Ordfører Lars Kr. Evjenth og komunens advokat Thomas Benson holdt innledninger, og etterpå ble det åpnet for spørsmål fra tilhørerne.

Som vi ser av bildet, var det godt frammøte, og flere benyttet anledningen til å stille spørsmål, både til ordfører og til advokaten. 

Både under møtet og i ettertid har Sørfold kommune fått ros for dette initiativet.

Møtet ble overført direkte på AN-TV, og både Bodø Nu, Avisa Nordland, Nrk og Saltenposten var til stede.

Her er de to innledningene:

Ordfører Lars Evjenths presentasjon

Advokat Thomas Bensons presentasjon