Sørfold kommune ønsker å invitere næringslivet i kommunen til et møte  mandag 13. juni kl. 12:00-14:00 på Bakeriet.

Møtet vil handle om kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035. Samfunnsdelen skal stake ut en kurs for utvikling av Sørfold-samfunnet fram mot 2035 og inneholde viktige satsningsområder og langsiktige arealstrategier.

Arealstrategiene er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommunen og fastlegger prinsippene for kommunens arealforvaltning. I arbeidet med samfunnsdelen er medvirkning en vesentlig brikke, og vi ønsker å få innspill fra næringslivet om hvordan samfunnet og næringslivet kan utvikles framover.

De som ønsker å komme kan melde seg på innen 09.06.2022 gjennom dette skjema:

Påmelding, møte næringslivet

De som ikke har mulighet å komme, kan komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel gjennom dette skjema:

Innspill kommuneplanens samfunnsdel

Velkommen!

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post paulina.zvezdova@sorfold.kommune.no