Firma Gerd Stensen vil ankomme med fartøy og mudringspram. 

I perioden arbeidet pågår vil det være begrensede muligheter til å kjøre båt til /fra havneområdet. Mudringsprammen vil bli liggende midt i innseilingen, og den er ca 20 meter bred. Det vil også bli noe trafikk med lekter mellom mudringsområde og der massen skal dumpes.

 

Hvis noen har spørsmål er det bare å ta kontakt med Båtforeninga.

 

Mvh

Remi Pedersen

Straumen båtforening

Tlf: 93231772