Familiedag i Kjelvika. Alle foto: Nordlandsmuseet.

Utstillingslokale i låven

Ida Beate Otterlei er konservator for Nordlandsmuseet Sørfold. Hun har kontorfellesskap med de øvrige ansatte i museets avdeling Midt på Fauske, men har Sørfold som arbeidsområde.

På samme måte som formidling er en sentral opgave for museet, er det også viktig å formidle overfor politikere og befolkning i Sørfold hvordan museet bruker pengene som overføres fra kommunen, og hvilke aktiviteter de har i løpet av et år.

Av årsmeldingen som Ida har laget, går det fram hvor mange timer som brukes direkte i Sørfold. Dette omfatter både sommerguider ved husmannsplassen Kjelvik og de fast ansatte.

Husmannsplassen Kjelvik er museets hovedarena i Sørfold, men museet deltar også i arrangementer og samarbeid andre steder.

Her kan du lese:

Årsmelding for Nordlandsmuseet i Sørfold 2017.

Utstillling i låven

Før sommersesongen 2017 ble det laget kafé og utstillingslokale inne på låven ved husmannsplassen Kjelvik. På veggen ser vi bilder av Kjelvikfolket.

Kjelvikdagen

Kjelvikdagen er lagt til siste åpningshelg i august, og er et samarbeid med Sørfold Lokalhistorielag. Det er fint å kunne bruke låven som kafé når været ikke er det beste.

Per Arne maler våningshus

Per Arne maler våningshuset

NYmalt våningshus

Nymalt våningshus

Skumringstimen

Skumringstimen var en nyskapning høsten 2017, med fortelling og musikk satt sammen til en forestilling. Medvirkende var f.v. Maria Piel og Eirin Edvardsen, som begge er ansatt som formidlere ved museet.

Arrangementet var stemningsfullt, og ble meget godt mottatt. Det var lagt til september, etter at selve sesongen i Kjelvika var over, og foregikk inne på låven.