Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kulturskole - opptak

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Det gis tilbud på en rekke instrumenter, samt sang og dans.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
Skjema

Skjema

Søknad om opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.

Selv om tilbudene i kulturskolen kunngjøres med en årlig søknadsfrist, er det mulig å melde seg på når som helst hvis det finnes ledige plasser. Personer som flytter til kommunen etter fristen, prøver vi å gi tilbud, så langt det er mulig.

Søknaden sendes til


Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen

post@sorfold.kommune.no

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
Telefon:75 68 50 00
Epost:post@sorfold.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturkontoret
Telefon:75685000
Epost:kultur@sorfold.kommune.no
Postadresse:8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus
Åpningstid:08.00 - 15.45 08.00 - 15.00
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:29