Reglement for bruk og utlån

Kommunens musikkbinge er nærmeste nabo til Sørfoldhallen og Straumen skole. Den ble tatt i bruk i desember 2011.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Ungdom hjemmehørende i Sørfold inntil 20 år bruker musikkbingen gratis. Med i gruppa eller bandet kan det også være ungdom fra andre kommuner, men det må være deltakere fra Sørfold.
  • Ved behov for utlevering av nøkkel, må ansvarshavende være fylt 18 år. Dette betyr at når yngre ungdom øver der, må foresatt eller annen voksen støttespiller kvittere ut nøkkel og stå som ansvarlig.
  • Hvis ungdom og voksne ønsker samme tidspunkt for øving, prioriteres ungdom.

Når det gjelder voksne gjelder følgende priser:

  • Leietakere innen kommunen: Kr. 100 pr. gang pr. gruppe.
  • Leietakere utenfor kommunen: Kr. 150 pr. gang pr. gruppe.

For alle brukere gjelder:

  • Utstyret i bingen må behandles med respekt, og alle må følge ordensreglene som henger på veggen i bingen.
  • Eventuell skade på utstyr må erstattes av leietaker/foresatt når øvingen ikke skjer i kulturskolens regi.

 Kontaktperson for lån av musikkbingen er kulturskoleleder Ragnhild Hansen, tlf. 416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no