Girlz`n

GIRLZ`N. Dette jentebandet trives i bingen, og de deltok på Ungdommens Kulturmønstring 2012, der dette bildet ble tatt.  F.v. Julie, Maja og Hanna. Helene på bildet under er også med i bandet. Begge foto: Piotr Repnik.

Reglement vedtatt
Kommunens musikkbinge er nærmeste nabo til Sørfoldhallen og Straumen skole. Den ble tatt i bruk i desember 2011.

Driftsutvalget har vedtatt reglement for bruk og utleie av muskkbingen, og hovedtrekkene i dette er følgende:

  • Ungdom hjemmehørende i Sørfold inntil 20 år bruker musikkbingen gratis. Med i gruppa eller bandet kan det også være ungdom fra andre kommuner, men det må være deltakere fra Sørfold.
  • Ved behov for utlevering av nøkkel, må ansvarshavende være fylt 18 år. Dette betyr at når yngre ungdom øver der, må foresatt eller annen voksen støttespiller kvittere ut nøkkel og stå som ansvarlig.
  • Hvis ungdom og voksne ønsker samme tidspunkt for øving, prioriteres ungdom, og når det er drop-in i ungdomsklubbens åpningstid er bingen forbeholdt ungdom.

Helene spiller keyboard i jentebandet


Når det gjelder voksne gjelder følgende priser:

  • Leietakere innen kommunen: Kr. 100 pr. gang pr. gruppe.
  • Leietakere utenfor kommunen: Kr. 150 pr. gang pr. gruppe.


For alle brukere gjelder:

  • Utstyret i bingen må behandles med respekt, og alle må følge ordensreglene som henger på veggen i bingen.
  • Eventuell skade på utstyr må erstattes av leietaker/foresatt når øvingen ikke skjer i kulturskolens regi.

 
Drop-in
Annenhver fredag kveld er det ungdomsklubb. Da er det også åpent i musikkbingen, og det er bare å kontakte klubbleder for de som vil inn der.

Når det gjelder bruk ellers, kan man kontakte kultursjefen på tlf. 75 68 53 33 eller 97530437 for bestilling.

Så ordnes det enten med at vaktmester låser opp for de som vil bruke bingen, eller man kan låne nøkkel. Som nevnt over må foresatt eller annen voksen kvittere ut nøkkel og stå som ansvarlig hvis ungdom under 18 år skal øve i bingen.

Aktivitetsfremmende
Sørfold kommune ønsker stor aktivitet i bingen, og håper den kan bidra til at det blir flere ungdomsband i kommunen.