Megården var stedet for den gode nyheten, da finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, mandag 14. august – hadde med seg den store nyheten alle har ventet på. Beløpet som bevilges er 4 milliarder, og skal dekke første halvdel av traséen – 6 tunneler.

Det var tidligere på dagen meldt om pressekonferanse på Fauske, men rett i forkant ble denne flyttet til Tørrfjorden/Megården, startpunktet for den nye traséen, der ministrene samlet pressen for å bringe de gode nyhetene.

Ordfører Gisle Hansen er storfornøyd

Det er ingen tvil om at ordfører Gisle Hansen nå har god grunn til å smile. Nå går det fra planer, diskusjoner, lovnader – og som en av ministrene sa – «fra powerpoint til penger».

- Endelig er det framgang for alle som ønsker bygging av ny E-6 i Sørfold. Mye er skrevet og mangt er uttalt om våre tunneler. I går kom den etterlengtede lovnaden fra regjeringen om at det blir byggestart i 2024. Dette sammen med planleggingsbevilgningen som kom tidligere i år, gir god framdrift i dette svært omfattende veiprosjektet.  Det er en svært gledelig nyhet for Sørfold og medfører omfattende anleggsaktivitet i kommunen i mange år framover, sier en tydelig glad ordfører.

Informasjonsmøte onsdag 16. august.

Ordføreren minner også om at Statens vegvesen og Sørfold kommune, som tidligere annonsert, holder informasjonsmøte i Rådhussalen

onsdag 16. august klokken 18.00

Her blir oppdatert reguleringsplan for Megården - Sommerset presentert. Denne ligger nå ute til høring og vi oppfordrer alle interesserte til å møte opp.

Pressekonferanse Megården
Pressekonferansen i Megården der ministrene kom med godt nytt til Sørfold. (Foto: Beate Lill Pedersen)

Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Skjæran
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Megården.(Foto: Beate Lill Pedersen)

Ordførere og ministere i Megården
Fornøyde ordførere med Vedum og Skjæran i midten. (Foto: Kurt P. Hjelvik, Sørfold kommune)

Ny E6 Megården–Sommerset, høring og...