Sørfold kommune har mottatt varsel fra Siso Energi om at fyllingsgraden i Siso og Løyta-vassdragene nærmer seg overløp i nær fremtid. Ved overløp vil dette vannet renne ned mot Austerkråg-forsen til Fagerbakken og videre til Andkilvannet.