Veiledning og oppfølging av brukere

Hovedoppgaven er arbeidsrettet veiledning og oppfølging av NAV sine brukere som har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid.

  • Arbeidsrettet veiledning og oppfølging av NAV sine brukere
  •  Råd, veiledning og kartlegging innenfor NAV sitt arbeids- og ansvarsområde.
  •  Samarbeide med samhandlingspartnere og næringsliv
  •  Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester.

NAV Sørfold holder til på Rådhuset.

Se hele utlysningen:

50% stilling som veileder ved NAV Sørfold