Tjenester i NAV er tilgjengelig via nettet:

Skriv til oss

Ansatte er på jobb, men har hjemmekontor og nås derfor kun digitalt eller via telefon.

Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig.

Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via videomøte.

Ønsker du kontakt med NAV Sørfold kan du kontakte oss via  din side eller på telefon 55 55 33 33.

Ved behov kan du ringe vakttelefon 90368424 og du vil få kontakt med NAV Sørfold.

Søknad om sosiale tjenester er tilgjengelig via skjema på kommunens hjemmeside, se Skjema i venstremenyen.

Det ligger også søknadsskjema utenfor inngangen tilå NAV Sørfold. Søknadene leveres i postkassen utenfor NAV.