Barnevern og flyktningekoordinator vil være til stede på kontoret og tilgjengelig som vanlig.