Nærmere informasjon om åpningstider til lokasjonene i Indre Salten finner du her.

De fleste vil finne svar på spørsmål om bistand og ytelser fra NAV gjennom nettsiden nav.no for privatpersoner og bedrifter.

Dersom du ikke finner fram eller trenger veiledning vil du få god hjelp av NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Spørsmål om pensjon kan rettes til 55 55 33 34. Spørsmål fra arbeidsgivere eller lege kan rettes til 55 55 33 36.

Kontaktsenteret har åpent alle ukedager 08.00 – 15.30.

Dersom du trenger mer omfattende bistand fra NAV for å komme i arbeid eller har behov for økonomisk råd/veiledning og eller økonomisk bidrag i en vanskelig livssituasjon blir du henvist til ditt lokale NAV-kontor. Dette gjelder også dersom du er i en akutt situasjon og trenger krisehjelp til livsopphold/bolig.

NAV Indre Salten forvalter tjenester og ytelser etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, for nærmere informasjon se her.

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp via nav.no. Du kan også levere søknad direkte til NAV.

Søknadsskjema:

Søknad om økonomisk rådgivning

Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp