Høsten 2021 ble det fattet tilsvarende vedtak for følgende tunneler på E6 gjennom Sørfold:

  • Tennflogtunnelen, 60 km/t
  • Kannflogtunnelen, 70 km/t
  • Gleflogtunnelen, 70 km/t
  • Raudhammartunnelen, 70 km/t

Nå har Statens vegvesen hatt en gjennomgang av Sørfoldtunnelene, og går inn for at også Løkthaugtunnelen og Aspfjordtunnelen får redusert fartsgrense.

–I dag er det hendelser hvor biler må bråbremse på grunn av vogntog som stopper opp for å kunne passere hverandre. Dersom hastigheten settes ned, kan man unngå noen av disse hendelsene, skriver de i et brev til Sørfold kommune.

Før skiltvedtak fattes, ber de om uttalelse fra Politiet, Nordland fylkeskommune og Sørfold kommune, med høringsfrist 31. august.

–Dersom hastigheten settes ned, kan man øke oppmerksomheten til trafikantene og gi et signal om at disse tunnelene ikke oppfyller dagens krav til standard, påpeker Statens vegvesen.