Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren.
Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. 

Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris samt en oversikt over tidligere prisvinnere kan lastes ned under her.

Prisen er på kr 50.000,-.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember.

Forslagene sendes innen 1.november d.å. til:     post@nfk.no
eller:

Nordland fylkeskommune
Kunst og kulturutvikling
v/ Kathrine Schjem
Fylkeshuset,
8048 Bodø
 

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. 
Saksbehandlingen i fylkeskommunen er unntatt offentlighet.

Statutter for Nordland Fylkeskommunes kulturpris