Snødag i Leirfjorden vinteren 2015

I  tida før de to skolene ble slått sammen, samarbeidet de om aktivitetsdager og kulturarrangementer, slik at alle elevene ble kjent med hverandre. Dette er fra felles snødag.

Gront flagg-skole

Nordsia oppvekstsenter  ligger på Bonnå, i nordre del av kommunen.

Skolen legger vekt på lesing, regning, og digitale verktøy. Samarbeidet mellom skole og hjem skal være åpent og forpliktende.

Grønt flagg.  er et satsningsområde. I tillegg har man  fokus på oppgradering av uteområdet, både i skogen og ved skolen.

Arne-Harry Nilsen

Arne-Harry Nilsen (bildet)  er rektor og enhetsleder. Han kan treffes på telefon 468 16 341 eller e-post ahn@sorfold.kommune.no.

Valgfag

Valgfag er innført i 8. og 9. klasse.

Barnetrinnet har leksehjelp i skoletida. Ungdomstrinnet har tilbud om leksehjelp etter skolerid.

Mye aktivitet i friluft

Oppvekstsenteret har de beste forutsetninger for å legge vekt på uteaktiivtet og friluftsliv i skolen, siden både Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole i alle år har hatt dette som satsningsområde.

Identitet

Skolen arbeider for å gi elevene identitet og tilhørighet som gir dem lyst til å komme tilbake til hjemplassen etter endt utdanning.