Bærekraftig og nyskapende

Norges Vels Gründerpris gis i form av en sølvmedalje, og tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

 Innsatsen til en verdig mottaker skal være:

  • Bærekraftig og nyskapende
  • Ha ført til utvikling i lokalsamfunnet
  • Kunne stå som et mønster for annen nyskaping

 Norges Vel søker særlig gründere innenfor følgende områder:

  • Mat
  • Landbruk
  • Marine næringer

 Send inn ditt forslag

Alle kan sende inn forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag som gjelder tildelingen i 2019 er 1. november 2018.

Begrunnet forslag sendes på e-post til:

 eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no 

Eli Aaserud Heiberg kan også gi nærmere informasjon om ordningen, og hun har telefonnummer

947 91 970