Fra et tidligere norskkurs

Fra et tidligere norskkurs

Norskkurs starter til høsten

Randi Pedersen (bildet under) er ansatt i nyopprettet stilling i Sørfold voksenopplæring.

Hun opplyser at voksenopplæringen skal gi tilbud til rettighetselever, men også til andre som kan ha behov for norskopplæring.

–  Fra høsten 2015 vil det bli gitt tibud om norskkurs for arbeidsinnvandrere og andre med behov for norskopplæring.

Opplæringen vil bli lagt på ettermiddag – og kveldstid, slik at den ikke kolliderer for mye med vanlig arbeidstid, sier Randi Pedersen.

Norskkurset er tenkt avholdt på Straumen, men hvis interessen er tilstrekkelig stor, kan også andre steder i kommunen være aktuelle.

Informasjonsmøte 2. juni

Det vil påløpe en viss kursavgift, ment beløpet er ikke fastsatt ennå.

Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte om det planlagte tilbudet:

Tirsdag 2. juni kl. 16.00 på det store møterommet ved kantinen, Rådhuset.

Randi Pedersen

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med Randi Pedersen, tlf. 970 13 907 eller randi.pedersen@sorfold.kommune.no