Randi Pedersen er lærer i voksenopplæringen

Randi Pedersen er ansatt i nyopprettet stiling som lærer i voksenopplæringen i Sørfold kommune, og tiltrer 15. juni. Hun vil ha kontor på Straumen skole.

Send søknad om norskkurs til Sørfold kommune

De som er interesserte i norskkurs, må skrive en kortfattet søknad til Sørfold kommune. Denne må inneholde:

  • Navn
  • Personnummer (for å sjekke om søkerne eventuelt er rettighetselever)
  • Nasjonalitet
  • Bosted i Sørfold
  • Nivå på norskkunnskapene
  • Når på dagen det passer å gå på kurs
  • Hvor mange dager/ timer du kan/ vil bruke i løpet av uka til norskkurs.

Søknadsfrist: 7. august, men send gjerne søknad så snart som mulig.

Søknaden sendes på e-post  til post@sorfold.kommune.no  eller med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen

Du kan få hjelp til å skrive søknad

Spørsmål om norskkurs kan rettes til lærer i voksenopplæringen Randi Pedersen, eller fagleder oppvekst Rita Rønnebu. Begge kan også hjelpe deg med å skrive søknad.

Kontaktinformasjon:

Randi Pedersen, tlf. 970 13 907 eller e-post:  randi.pedersen@sorfold.kommune.no

Rita Rønnebu, tlf.916 40 932 eller e-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no

Egenandel for arbeidsinnvandrere innen EU

Det blir en egenandel på 50 kr pr. time for de som skal ha rene norskkurs, det vil si arbeidsinnvandrere fra EU. Rettighetselever betaler ingenting

Hvem har rett til gratis opplæring?

Hvis man har nasjonalitet innen EU/EØS- området, der det er fri flyt av arbeidskraft, har en ikke krav på norsk språkopplæring.

Hvis man har oppholdstillatelse og kommer fra land utenom EU/EØS, har man rettigheter til norsk språkopplæring på 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag innen 5 år.