Bildet: Sylvi Katrin Brandsæther er svært glad i friluftsliv og fjellturer.

Skreddersydd bakgrunn

Sylvi Katrin har utdanning i folkehelsearbeid fra Universitetet i Bodø, og 3-årig studium i utmarksforvaltning fra Høgskolen i Hedmark.

I ni år var hun daglig leder og prosjektleder for folkehelsearbeid i Forum for natur og friluftsliv i Nordland, og hun har også praksis som miljøvernkonsulent i Leka kommune og som rådgiver i areal – og inngrepssaker hos Fylkesmannen i Nordland.

Ellers har hun vært ungdomskoordinator i Norges Jeger – og fiskerforbund Nordland, og i mange år har hun vært ansvarlig for Barnas Naturklubb i Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening.

Med andre ord har hun en svært relevant bakgrunn for stillingen hun tar fatt på 3. september.

Sylvi Katrin er også gründer med egen bedrift, der hun driver med coaching, undervisning og terapi. Dette vil hun fortsette med på deltid, siden jobben i Sørfold kommune er 50%.

Hun er fra Sørfold og bosatt på Straumen.

Dette blir hennes første jobb i hjemkommunen, bortsett fra sommerjobb på bomstasjonen midt på 1990-tallet.

Gleder seg til å jobbe sammen med kolleger

–  Nå gleder jeg meg til å jobbe sammen med andre, og innen et fagfelt som er utelukkende positivt og har bred kontaktflate, sier hun.

Brandsæther tar over etter Steinar Strand, som har valgt å bli pensjonist.

På grunn av vedtatt nedbemanning med 50% i kulturadministrasjonen fra 1. august, er det foretatt nyansettelse i halv stilling og ikke i hel.

Samtidig er det et mål å videreføre flest mulig av oppgavene innenfor stillingen som opprinnelig heter ungdoms – og idrettsleder.

Vi kommer tilbake til detaljene omkring dette.

Da vil vi også informere om et nytt tilbud som vil se dagens lys i Sørfold: Utstyrssentral, som kommunen har fått 150.000 kroner i tilskudd til fra Barne – ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir).

Det var 8 søkere til stillingen som folkehelsekoordinator/idrettsleder.