Forskriften er inndelt i følgende kapitler:

 1. Generelle bestemmelser
 2. Tilknytningsgebyr
 3. Årsgebyr
 4. Innbetaling av årsgebyr
 5. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
 6. Avsluttende bestemmelser

Endring i forskriften innebærer blant annet at;

 • Årsgebyret blir nå delt i to deler; en fast del og en variabel del.
 • Vannmåler; kommunen bestemmer hvor mange og hvilken type vannmåler den enkelte abonnent skal ha.

Kommunen skal eie alle nye vannmålere og vannmåleren skal leies av kommunen.

Dokumenter:

Saksframlegg til kommunestyret 20.06.23

Forslag til ny forskrift for vann – og avløpsgebyr

Bygningstyper etter Nasjonal Standard

Frist for innsending av uttalelser er satt til 20. august 2023.

Høringssvar kan sendes:

 • Via skjema under her
 • eller som e-post til  post@sorfold.kommune.no
 • eller i brev Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.