Kommuneoverlegen er fastlege i en del av stillingen. Her måler han blodtrykket til Gunnbjørg Olufsen til ære for fotografen.

To spesialistutdanninger

28-åringen fra Svolvær er i gang med spesialistutdannelse i allmennmedisin, og til høsten tar han fatt på spesialisering i samfunnsmedisin i tillegg.

Da vi var innom kontoret, hadde han nettopp fått informasjon fra Helsedirektoratet om en kampanje mot hepatitt C.

–  Det har kommet ny behandling mot denne sykdommen, som gjør det samfunnøkonoisk forsvarlig å gå aktivt ut med informasjon og undersøke risikopersoner, slik at flere kan få hjelp og bli fulgt opp, forklarer han.

Å følge opp slike henvendelser og kampanjer lokalt er en del av kommuneoverlegens jobb.

–Dette handler mye om helseberedskap og forebyggende arbeid.  Som da vi mottok informasjon om at husstander med barn og unge bør ha jodtabletter hjemme i tilfelle atomulykker.

Dette ble formidlet videre til skoler og barnehager, sier han.

Nyttig med samarbeid over kommunegrensene

Som kommuneoverlege har han også en del administrative oppgaver.

–  Jeg har overordnet ansvar for det faglige innholdet i kommunehelsetjenesten, og rådgivning for administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Kommuneoverlegen har også faglig ansvar for smittevern, miljørettet helsevern, sikkerhet og beredskap. Og har mange lover og regler å sette seg inn i. 

– Det er veldig bra og lærerikt med et kommuneoverlegeforum i Salten, og jevnlig kontakt med kolleger i andre kommuner utenom møtene, sier Strand.

Kommuneoverlege Ingar Strand

Oppvokst med fjellturer i Lofoten

Ingar Strand fyller 28 i august.  Det kan neppe betegnes som vanlig at man blir kommuneoverlege som nyutdannet og i så ung alder.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk denne sjansen til å lære mer og utvikle meg videre, sier han.

Med 5-6 legevakter i måneden, pasienter og travle dager på kontoret i tillegg til krevende studier blir det kanskje ikke tid til fritidsaktiviteteter?

–Jeg er vokst opp med å gå i fjellet, og er veldig glad i det.  Det går også mange timer på treningssenter, og hver helg pendler jeg til Steigen, der fruen bor.

Og jeg har fått et gavekort på guidet tur til Svolvær-geita, det må jeg bruke i løpet av sommeren, sier Ingar Strand.