Sørfold kommunes kreftkoordinator er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende, uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Koordinatoren kan formidle kontakt med for eksempel ergoterapeut, fysioterapeut med flere, og være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Veronika Hjemgam er kreftkoordinator i 50% stilling, og kan kontaktes på telefon 948 81225 mandager, tirsdager og onsdager.  Hun startet i jobben 14. september.

Hun har begynt på sin utdannelse som kreftsykepleier og har også en annen stilling i hjemmetjenesten, dette betyr at enkelte uker kan avvike fra det vanlige.

Kreftkoordinator har kontor i hjemmetjenestens lokaler i Straumen sentrum.