De ansatte på legekontoret

Alle på legekontoret ønsker sin nye kollega velkommen, her er de samlet ved den selvbetjente betalingsterminalen. F.v. Hilde Paulsen, Elyn Nilsen, Randi Lind, Hilde Ness Johansen og Jarand Gjestland.

Har hatt stabil legdekning i mange år

–  Sørfold har vært velsignet med stabil legedekning i mange år.  Etter at Jonatan Hausel og vår faste vikar Jesper Wamberg sluttet, har vi vært i en uvant situasjon med usikker bemanning. 

 Dette har vært spesielt merkbart i sommer, sier helsesjef Jarand Gjestland, som opplyser at det ikke har vært mulig å rekruttere vikar, selv for korte perioder.

Men nå er det inngått avtale med Hedda Mørch, foreløpig for et år, med mulighet for forlengelse.

–  Hedda er kjent med kontoret og kommunen, i og med at hun har vært turnuslege i Sørfold tidligere. 

 Listeansvar vil bli praktisert fleksibelt som tidligere, for at pasienter skal ha valgmulighet og kapasiteten utnyttes best mulig, sier Jarand Gjestland.

Mørch vil starte 1. september.