For mange vil Sylvia (46) være mest kjent som mangeårig journalist i Saltenposten, men det siste året har hun vikariert som biblioteksjef i Saltdal kommune. Dette ga mersmak.

–Jeg stortrivdes på biblioteket i Saltdal og er derfor glad for at jeg har fått muligheten til å fortsette med litteratur og folk i Sørfold.

Her er også utstyrssentralen en del av lånetilbudet. Dette er et nytt område for meg, sier hun.

Men siden hun både er glad i å padle kajak og og friluftsliv generelt, tror vi dette går helt fint. Dessuten er Ole-Anders Seines hovedansvarlig for utstyrssentralen og følger opp denne.

Han har den andre halve stillingen på biblioteket. Sylvia er vikar for bibliotekleder i 50% stilling, i tillegg har hun fått ansvaret for filial Røsvik, der hun overtar etter Ulf Roger Strøksnes som er pensjonist.

Biblioteket i Røsvik har også vært koronastengt en god stund.

Røsvik filial åpner 23. september

Men: Fra og med  23. september er det åpent.

–Vi kommer til å ha fast åpningstid torsdager kl. 11.00-15.00. Dette er også samkjørt med torsdagsklubben, som har fått klarsignal til å starte opp igjen.

I tillegg skal vi ha kveldsåpent i Røsvik en gang i måneden, og da er planen å by på litt ekstra i samarbeid med lokale krefter.

Forfatterbesøk, filmkveld, «del din bok». Mulighetene er mange. Alle er velkommen til å komme med innspill. Send en e-post til sylvia.bredal@sorfold.kommune.no

Det samme gjelder hovedbiblioteket på Straumen.

–Biblioteket skal være en sosial møteplass, og vi ønsker samarbeid med lag og foreninger som har idéer og vil bidra.

Fra og med 15. september har biblioteket også åpent på onsdager.

–Vi beholder også torsdag, men siden min kollega tar videreutdanning og jeg er i Røsvik torsdager vil biblioteket på Straumen være stengt 30.09, 04.11 og 02.12.21, opplyser Sylvia Bredal.

Velkommen til biblioteket:

Hovedbiblioteket på Straumen m/ utstyrssentral har åpent:

  • Tirsdag kl. 10.00-15.00
  • Onsdag kl.12.00-19.00
  • Torsdag kl. 12.00-17.00 unntatt 30.09, 04.11 og 02.12.21.

Filial Røsvik, åpent fra og med 23.september:

  • Torsdag kl.11.00-15.00
  • En torsdagskveld pr. måned, datoer kommer

NB! Telefonnummeret til biblioteket, både Straumen og Røsvik, er 468 51 792.

E-post: bibliotek@sorfold.kommune.no

Eller

sylvia.bredal@sorfold.kommune.no