Ønsker flere kvelder med stein og mineraler som tema

Under kick off for prosjekt Heilt innafor 4. oktober var det yrende liv i flere rom på Straumen skole. Et av disse var Newtonrommet.

–Både barn og voksne strømmet inn for å se på stein og mineraler, og i dagene etterpå var det flere som spurte meg når neste kveld skal være, sier Bjørnar Pettersen, leder for Newton Sørfold.

Han er svært glad for den positive responsen. Nå håper han at interessen er stor nok til å starte fast geologi-aktivitet med en egen klubb.

–Vi åpner Newtonrommet på Straumen skole torsdag 4. november kl. 18.00.

Ta gjerne med noe mineralt som du har lyst til å vise frem, fortelle om, eller spørre om.

Kl.19.00 blir det møte der vi setter oss ned og snakker om oppstart av mineralklubb.

Og denne skal være åpen for folk i alle aldre, sier Pettersen.

Populær steinutstilling

Mange ville se utstillingene på Newtonrommet da Heilt innafor hadde kick off.

Han har tro på dette.

Næringslivet inn i undervisningen

–Sørfold kommune har i flere år satset på mineral -og geologiundervisning fra barnehage til 10. klasse.  Mye av næringslivet er basert på mineraler, og et av målene med fokus på stein og mineraler i undervisningen er å rekruttere til næringen.

Elkem Salten har opprettet en egen utstilling på Newtonrommet for å vise prosessen fra kvarts til silisium. Dette er et godt eksempel på samspill mellom skole og næringsliv, sier Bjørnar Pettersen.

Newtonlæreren har også registrert at det er mange stein-interesserte utenfor egen kommune.

–Vi tar utgangspunkt i de som vil være med og starte ny klubb, og dette er ikke begrenset til Sørfold, presiserer han.

Han er også opptatt av at en slik aktivitet kan være et bidrag til Heilt innafor og Straumen skole som arena for økt fritidsaktivitet.

Er du interessert i å bli med i en mineralklubb, men er forhindret fra å møte 4. november? Da kan du sende en sms til Bjørnar Pettersen på 91 39 33 88, så blir du registrert.