Tid og sted for å møte til vaksinering:

 • Straumen: 
  Legekontoret, torsdag 26. oktober kl. 15:00 - 16:30.

Hvem anbefales årlig influensavaksine?

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
    

Priser:

 • Influensavaksine:                           kr. 200,-
 • Covid-vaksine:                              Gratis
 • Influensavaksine barn u/18 år:     kr. 100,-