F.v. Turid Willumstad og Bente Storåker

Pengetelling: F.v. komitéleder Turid J. Willumstad og sekretær Bente Storåker. I bakgrunnen ser vi noen av bøssebærerne.

Første gang over 100 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger

Det kan fortsatt komme inn flere bidrag til TV-aksjonen via giverstafett, så det endelige tallet kan bli enda høyere.

Men det er ingen tvil om at årets TV-aksjon er den beste gjennom tidene for Sørfold.

Dette er første gang gjennomsnittet pr. innbygger ligger over 100 kroner, og første gang totalbeløpet har rundet 200.000 kroner.

16. plass på landsbasis og nr. 2 i Nordland er også meget bra.

På nettsiden som heter Giverstafett, kan du se både hvilke bedrifter som har bidratt og hvordan totalbeløpet fordeler seg mellom bøsser, skoler/barnerhager, bedrifter og annet:

Giverstafett, oversikt Sørfold

NB! Når det gjelder Straumen skole, har de hatt aksjonskveld og solgt bilder.

Totalbeløpet her er 26.669 kroner. Dette kommer ikke fram på overskten, fordi faktura er sendt til bedriftene som har kjøpt bilder, og da blir disse registrert som givere.

En varm takk til alle som har bidratt

Kommunekomitéen vil nå takke alle som har bidratt til det flotte resultatet for Sørfold:

Skoler, barnehager, bedrifter, lag og foreninger, bøssebærere, sjåfører – og alle som har gitt penger til Røde Kors og TV-aksjonen.