Uttalelse fra Sørfold skal behandles politisk

Før den nye renovasjonsforskriften kan bli gyldig må den vedtas av representantskapet, som er det øverste styringsorganet i Iris.

Men aller først er den på høring ut februar.

Sørfold kommune skal sende inn høringsuttalelse til forslaget.

–Jeg er opptatt av at saken skal behandles politisk, sier ordfører Gisle Hansen.

 –I kommunestyret 2. februar kommer et forslag om at formannskapet får myndighet til å utarbeide høringsuttalelse i tett samarbeid med de politiske partiene i Sørfold, opplyser ordføreren.

Nytt punkt om fritidsboliger

Et nytt punkt i forskriften er renovasjonsløsning for fritidsboliger.

I dag er det ikke etablert en egen fritidsrenovasjonsløsning i Salten. Henteløsningen Iris tilbyr i dag er "gulsekken".

Denne kan kjøpes og settes ved nærmeste vei hvor IRIS` renovasjonsbiler kjører.

–Husholdningsrenovasjonsgebyret kan ikke dekke tjenesten med å samle inn avfall fra fritidsboliger, dermed må det etableres et eget kapittel som beskriver dette.

Dette skriver IRIS Salten i forbindelse med høringen.

Mer om renovasjon hytter og fritidsboliger (link)

All kan gi innspill og kommentarer til forslaget til ny forskrift. Frist for innspill er 28.februar 2023.

Høringsnotat

Forslag til ny renovasjonsforskrift

Eventuelle merknader må sendes skriftlig.

Dette kan du sende inn per e-post eller per post. Innspill per e-post skal sendes til

 iris@iris-salten.no

 Merk e-posten med «Innspill Høringsnotat ny renovasjonsforskrift».

 Innspill per brev skal sendes til:

IRIS Salten IKS

Postboks 6094

8031 Bodø

 Spørsmål knyttet til den nye renovasjonsforskriften kan rettes direkte til IRIS SALTEN IKS per e-post iris@iris-salten.no