Fullt hus på Kobbelv Vertshus

Fullt hus på Kobbelv Vertshus 8. mai.

Mye arbeid ligger bak

Grenselos i grenseland er tittelen på dette foredraget, der Ole Henrik Fagerbakk presenterer historier og bilder om grenseloser i Sørfold under 2. verdenskrig.

Han har lagt ned mye arbeid med å samle stoff om dette, og har også intervjuet og snakket med en rekke kilder.

Foredrag på Kobbelv vertshus

Stor interesse for foredraget

Foredraget ble framført på Bakeriet tirsdag formiddag 5. mai, og på Kobbelv Vertshus fredag kveld 8. mai. 15 Begge steder var oppmøtet meget bra: Rundt 60 på Bakeriet og ca. 100 på Kobbelv Vertshus hadde møtt fram.

Arrangementet på Kobbelv vertshus inneholdt også overrekkelse av minnemedalje til Edit Sletten og Håkon Skar, mer om dette i en annen artikkel.

Etter fredag kveld har Fagerbakk fått mange henvendelser, både via facebook og ellers: Blir det flere sjanser til å få med seg dette foredraget?

Og det blir det:

Tirsdag 19. mai kl. 18.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Gratis adgang.

Kaffe/enkel servering v/ Sørfold Lokalhistorielag.

Velkommen!

Se også:

Forteller om grenselosene