Søk barnehageplass hos oss

Faste søknadsfrister:
Frist: 1. mai og 1. oktober.
 
NB! For 2020 er høstens søknadsfrist forlenget til 16. oktober.
 
Husk når du søker:
 
  • Sørfold har tre barnehager: Nordsia oppvekstsenter, Straumen barnehage og Løkta barnehage i Røsvik.
  • Du trenger barnets fødselsnummer for å søke
  • Du må velge hvilken barnehage du vil ha plass i som 1. prioritet, 2. prioritet osv.

Du søker elektronisk:

Søknad om ny eller endret barnehageplass

Har du spørsmål om søkerprosessen,vil du vite litt mer om den enkelte barnehage, kanskje komme på besøk?
 
Da er du velkommen til å ringe styrerne:
 
  • Straumen barnehage v/ Liss-Mona Abrahamsen, tlf. 906 53586
  • Løkta barnehage v/ Malin Eriksson, tlf. 97194239
  • Nordsia oppvekstsenter v/ Arne-Harry Nilsen, tlf. 468 16341


Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage PDF document ODT document