Statnett skal transportere ny transformator fra Elkem, via provisorisk avkjørsel fra E6 og over til Rødåsveien. Videre går ferden gjennom Straumen sentrum, inn langs Straumvatnet  og videre opp til ny tranformatorstasjon på Lemmen.

Dette skjer onsdag 19. oktober, med avgang fra Elkem kl. 0900. Tidspunkt for passering Straumen sentrum er vanskelig å anslå.

Fartsdumpene ved starten av veien til Straumvassbotn blir fjernet i anledning transporten.

Mange vil huske den tilsvarende transporten i november i fjor. Da var det en reservetransformator  som ble fraktet, dette som følge av totalhavari på Salten trafo.

Siden verken Strømmen bru på E6 eller bru over E6 inn til Straumen ville tålt vekten av den 450 tonn tunge transformatoren, ble det bygget en provisorisk avkjørsel fra E6 og over til Rødåsveien.

Samme rute blir brukt nå.

Transformatoren kommer med båt til Elkem.